FLATCOATED  RETRIEVERS


                                                 VAN DE GEASTEN.


 

Een kleine kennel, die niet veel fokt,waar kwaliteit boven kwantiteit staat

 •    
  Nanneke Munnik                                                                             

 • v.Haersmasingel 

  9201 KP  Drachten                                                         

  Telefoonnr; 0512-532386

  E-mail; n.munnik@chello.nl 

                                                    

  Lid FRC. 

  Lid NFRV    www.nfrv.nl   

                    
   

                                                                                                                                                         

      

 • [ Start ] Historie ] Birdy ] Blue ] Marie ] Becky ] Black Farmers Free As A Bird ] Molly ] Jailbird v/d Geasten ] Mekka & Bella ] Foto 1 ] Foto 2 ] Foto 3 ] Pups ] trimsalon.geasten.nl/ ]


 •